Náklad, uzávěrka, lokality

Náklad

20.000 výtisků

Uzávěrka

Noviny LT vycházejí vždy v polovině a na konci kalendářního měsíce. Podklady a rezervaci je nezbytné dodat s předstihem 2 týdnů.

Distribuce

Zajišťuje Česká distribuční a. s.

Lokality

Plné pokrytí Trutnova

Částečné pokrytí lokalit (nejčastěji poptávané): Vrchlabí, Hostinné, Dvůr Králové nad Labem, Náchod, Jaroměř.

V případě zájmu lze dohodnout i jiné lokality.